SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Mobilya Resmi Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi sehpa detay çiziminde kullanılan taramalardan birisi değildir?

A) Sunta taraması B) Cam taraması
C) Kağıt taraması D) Masif taraması
2.  

Aşağıdakilerden hangisi sehpa net resim çiziminde bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?

A) Yeterli ölçülendirme yapılmalıdır
B) İşin adı ve ölçeği yazılmalıdır
C) Kesit yerleri gösterilmelidir
D) Masif makta taraması yapılmalıdır
3.  

Aşağıdakilerden hangisi sehpa ayak-kayıt birleştirme konstrüksiyonlarından birisi değildir?

A) Zıvanalı birleştirme
B) Kırlangıç kuyruğu açık dişli birleştirme
C) Kavelalı birleştirme
D) Hampaylı zıvanalı birleştirme
4.  

Aşağıdakilerden hangisi sehpa çeşitlerinden birisidir?

A) Zigon sehpa B) Fiskos sehpa
C) Orta sehpa D) Hepsi
5.  

Aşağıdakilerden hangisi kesit çeşitlerinden birisi değildir?

A) Paralel kesit B) Kademeli kesit
C) Tam kesit D) Yarım kesit
6.  

Aşağıdakilerden hangisinde izometrik perspektifin açı kolları doğru olarak verilmiştir?

A) 30º-30º olarak çizilir B) 7º-42º olarak çizilir
C) 30º-60º olarak çizilir D) 30º-45º olarak çizilir
7.  

Aşağıdakilerden hangisi perspektif çeşitlerinden birisi değildir?

A) İzometrik perspektif B) Dikey perspektif
C) Dimetrik perspektif D) Trimetrik perspektif
8.  

Merkezi köşe perspektifinde kaç adet firar noktası bulunur?

A) 1 B) 2
C) 3 D) Bulunmaz
9.  

Aşağıdakilerden hangisi konik perspektifte adı geçen kavramlardan birisi değildir?

A) Yer düzlemi B) Göz noktası
C) Alın düzlemi D) Durak noktası
10.  

Konik perspektifte üst görünüş aşağıdakilerden hangisinin üzerine çizilir?

A) Ufuk doğrusunun B) Yer düzleminin
C) Esas ışının D) Resim düzleminin
11.  

Yukarıdaki resimde görülen sehpa modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiskos sehpası B) Zigon sehpası
C) Orta sehpası D) Tv sehpası
12.  

Üstte resimde gösterilen sehpa türü aşağıdakilerden hangidir?

A) Zigon sehpası B) Orta sehpa
C) Tv sehpası D) Fiskos sehpası
13.  

Yukarıdaki resimde görülen sehpa aşağıda sayılanlardan hangisidir?

A) Zigon sehpası B) Fiskos sehpası
C) Tv sehpası D) Orta sehpa
14.  

Yukarıdaki sehpa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değerlendirme olur?

A) Resimdeki bir orta sehpadır
B) Resimdeki klasik tip bir sehpadır
C) Sehpa kaplamadan imal edilmiştir
D) Sehpanın ayakları masiften yapılmıştır
15.  

Üstteki resimle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu bir sehpa perspektifidir
B) Resimde bir zigon sehpası vardır
C) Bu bir konik perspektiftir
D) Perspektifte 2 firar noktası vardır
16.  

Üstteki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Konik perspektif
C) Dimetrik perspektir D) Militer perspektif
17.  

Üstteki resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektif
C) Trimetrik perspektif D) Kavaliyer perspektif
18.  

Yukarıdaki sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif
19.  

Üstte resmi verilen sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) Dimetrik perspektir B) Militer perspektif
C) Kavaliyer perspektif D) İzometrik perspektif
20.  

Üstte bir sehpanın perspektif resmi verilmiştr. Bu sehpa hangi perspektif yöntemi ile çizilmiştir?

A) İzometrik perspektif B) Dimetrik perspektir
C) Trimetrik perspektif D) Konik perspektif
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 59 soru listeleniyor