SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Kontrollü Makinelerde Üretim (cnc) Soruları

1.  

Autocad programında komut satırındaki Select objects iletisi kullanıcının ne yapmasını istemektedir?

A) Değişiklikleri kaydetmesini
B) Objeleri saymasını
C) Objeleri silmesini
D) Objeleri seçmesini
2.  

(20,20) noktasından (-30,20)noktasına çizgi çizmek için specifiy next point . sorusuna karşılık aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) @50<180 B) @50<90
C) @50<50 D) @180<50
3.  

Command:L
Specify first point: 30,30
Specify next point : @50<90
Yukarıdaki satırlar ile nasıl bir çizgi çizilir

A) 30,30 noktasından 80,90 noktasına düz çizgi
B) 30,30 noktasından yatay doğrultuda 50 uzunluğunda çizgi
C) 30,30 noktasından 30,80 noktasına çizgi
D) 30,30 noktasından 80,30 noktasına çizgi
4.  

Autocad programında düz çizgi çizen komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pline B) Spline
C) Line D) Polygon
5.  

Çizim komutlarına menü çubuğundan ulaşmak için hangi sekme tıklanmalıdır?

A) Modify B) File
C) Edit D) Draw
6.  

Aşağıdaki komutlardan hangisi Ctrl+N kısa yolu ile çalışır?

A) Rename B) New
C) Nearest D) Named views
7.  

Bir dosyayı ismini değiştirerek kaydetmek için hangi komut kullanılır?

A) Open B) Save
C) New D) Save as
8.  

Bir dosyada yapılan değişiklikleri kaydetmek için hangi komut kullanılır?

A) Line B) Close
C) Save D) Save As
9.  

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda kayıtlı bir dosyayı açmak için kullanılır?

A) NewB) OpenC) SaveD) Exit
10.  

Aşağıdaki komutlardan hangisi çalıştırıldığında bir diyalog kutusu açılır?

A) Close B) Inquiry
C) Layer D) Circle
11.  

Aşağıdakilerden hangisi çek menülerde yer alan ve sonunda (>) bulunan komutların özelliğidir?

A) Alt komutları vardır
B) Alt seçenekleri vardır
C) Doğrudan çalışırlar
D) Diyalog kutusu açarlar
12.  

Aşağıdakilerden hangisi komutları çalıştırma yollarından biri değildir?

A) Komutun adını komut satırına yazmak ve Enter tuşuna basmak
B) Komutu çalıştıran simgeyi araç çubuğunda işaretlemek
C) Menü çubuğunda komutun simgesini işaretlemek
D) Komutun kısa yolunu komut satırına yazmak ve Enter tuşuna basmak
13.  

Komutları başlatan butonlar aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bulunur?

A) Araç çubuğu B) Ekran menü
C) Diyalog kutusu D) Menü
14.  

Aşağıdakilerden hangisi ara yüzün bölümlerinden biri değildir?

A) Komut satırı B) Durum çubuğu
C) Menü çubuğu D) Masa üstü
15.  

Çizim programı çalıştırıldığında ekrana gelen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosya B) Ara yüz
C) Çizim penceresi D) Menü
16.  

Autocad programında  butonu ile çalıştırılan komut hangisidir?

A) Copy B) Array
C) Mirror D) Explode
17.  

Offset komutunda sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Obje seçimi-Mesafe-Yön B) Mesafe-Yön-Obje seçimi
C) Mesafe-Obje seçimi-Yön D) Yön-Obje seçimi-Mesafe
18.  

Autocad programında move komutunun görevi hangisidir?

A) Objeleri başka bir yere kopyalamak
B) Objeleri başka bir yere taşımak
C) Objeleri istenilen uzaklığa kopyalamak
D) Objeleri belirli bir düzende çoğaltmak
19.  

İki objeyi istenilen yarıçapta kavisle birleştirmek için hangi komut kullanılır?

A) Fillet B) Chamfer
C) Extend D) Circle
20.  

İki objeyi kesişme noktasından itbaren silmek (budamak) için hangi komut kullanılır?

A) Fillet B) Erase
C) Extend D) Trim
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 98 soru listeleniyor