- 9.10.11.12.Sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Deneme Sınavı