- Bitki Bakım-gübreleme Alet ve Makineleri Dersi Deneme Sınavı