- Arazi Hazırlama-toprak İşleme Alet ve Makineleri Dersi Deneme Sınavı