SORU BANKASI Filtrele

Sindirim Sistemi Ünite / Modül Soruları


Soru 1

Yutkunma sırasında ..............., soluk borusunu kapatarak besinlerin yemek borusuna geçişini sağlar.


Soru 2

En dışta bulunan ve dişin taç kısmını örten, sert tabakaya ...............; en içte bulunan, sinir ve bağ dokudan oluşan tabakaya ise ............... adı verilir.


Soru 3

Kalın bağırsakta boğumlardan oluşan bir yapı vardır. Bu boğumlara ............... denir.


Soru 4

Amonyak karaciğerde karbondioksitle birleştirilerek ............... dönüştürülür.


Soru 5

Safra, koledok kanalı ile pankreas enzimleri ise Wirsung kanalı ile getirilerek ............... .... duodenuma dökülür.


Soru 6

Pankreas sıvısı içinde karbonhidrat sindiriminde görevli ..............., yağ sindiriminde görevli ............... ve protein sindiriminde görevli çeşitli enzimler ile bikarbonat iyonları bulunur.


Soru 7

İnce bağırsağın iç yüzeyinde ............... adı verilen emilim yüzeyini artıran dalgalı kıvrımlar bulunur.


Soru 8
.............. hormonu midenin salgı yapmasını sağlar.


Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kulağın alt ve ön kısmına yerleşmiş, salgıladığı tükürük içeriğinde daha fazla pityalin bulunan tükürük bezidir?

A) Glandulae parotis
B) Glandulae labialis
C) Glandulae submandibularis
D) Glandulae lingualis
E) Glandulae sublingualis

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi safranın görevlerinden biri değildir?

A) Büyük yağ moleküllerinin küçük parçalara ayrılmasını sağlar.
B) Bilirubin gibi yıkım ürünlerinin uzaklaştırılmasını sağlar.
C) Kan şekerini yükseltir.
D) Safradaki pigmentler dışkıya renk verir.
E) Lipaz enziminin etkinliğini artırır.

Soru 11

İleoçekal kapağın altında, karın boşluğunun sağ alt kısmında bulunan solucan şeklindeki lenfoit oluşuma ne ad verilir?

A) Taenia coliB) Haustra coliC) Villus
D) PlikaE) Appendix vermiformis

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kesici dişlerle küçük azı dişleri arasında bulunan ve besinlerin koparılmasını sağlayan dişlerdir?

A) Dentes incisivi B) Dentes canini
C) Dentes premolares D) Dentes molaris
E) Süt dişleri

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi enzim bulunmadığı için insanlar tarafından sindirilemez?

A) NişastaB) SelülozC) Glikojen
D) MaltozE) Dekstrin

Soru 14

Vücudun deposu olarak görev yapan, heparin üreten, gerektiğinde glikojeni glikoza dönüştürerek kana veren organ hangisidir?

A) KaraciğerB) PankreasC) Mide
D) Safra kesesiE) Tükürük bezi

Soru 15

Yumuşak damağın arkasında bulunan, yutkunma esnasında geriye doğru giderek yumuşak damakla birlikte besinlerin nazofarenkse doğru gitmesine engel olan küçük oluşum hangisidir?

A) LinguaB) YutakC) Uvula
D) GırtlakE) Dentis

Soru 16

Midenin duodenuma bağlandığı bölüm neresidir?

A) CaecumB) PylorC) Corpus
D) CardiaE) Fundus

Soru 17

Yapısında bir kapak bulunan ve ince bağırsaktan kalın bağırsağa madde geçişinin daima tek yönlü olmasını sağlayan, ince bağırsağın son bölümü hangisidir?

A) PylorB) JejunumC) Duodenum
D) İleumE) Rektum

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organ ve bezlerden değildir?

A) KaraciğerB) PankreasC) Mide
D) Safra kesesiE) Tükürük bezi

Soru 19

Besinlerin mekanik olarak parçalanmasında görevli tomurcuklar hangisidir?

A) Papilla vallatae B) Papilla foliatae
C) Papilla fungiformes D) Papilla duodeni
E) Papilla filiformes

Soru 20

Mide mukozasından salgılanan, mide yüzeyini nemli ve kaygan tutarak koruyan salgı hangisidir?

A) Tükürük B) İntrinsik faktör
C) Pepsin D) Mukus
E) Aminopeptidaz
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 37 soru listeleniyor