SORU BANKASI Filtrele

Atölye Uygulamaları (tüketici Hizmetleri) / Soruları


Soru 1

Aşağıdaki işlemlerden hangisi satış sonrası destek hizmetlerinden değildir?

A) Ürünün taşınması B) Ürünün montajı
C) Satın alma işlemi D) Bakım ve onarım işlemleri

Soru 2

Aşağıdaki özelliklerden hangisi günümüz müşterilerinin özelliklerinden biridir?

A) Satın alma aşamasında bilgi toplaması
B) Satın alacağı ürünler konusunda seçenekler üretmesi
C) Satın alacağı ürünün firmasına dikkat etmesi
D) Hepsi

Soru 3

Endüstriyel alıcılar, satın alınan bir üründe en çok aşağıdakilerden hangisini önemsemektedir?

A) Ürünün zamanında teslimi ve montajı
B) Güler yüzlü satıcılar
C) Ürünün satılabilirlik oranı
D) Ürünün fiyatı

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası işlemlerde müşteri memnuniyetini saptamak için yapılan çalışmalardır?

A) İzleme çalışmaları B) Bakım onarım çalışmaları
C) Garanti hizmetleri D) Fiyatlandırma çalışmaları

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi firmaların müşteri ile ilişkilerini sürekli hâle getirmek için yaptıkları çalışmalardan biri değildir?

A) Mektup gönderme
B) Ev ziyaretleri
C) Özel günlerde kutlama mesajı gönderme
D) Kart gönderme

Soru 6

Hem ürün hakkında bilgi veren hem de üreticiye ürünün kalitesi hakkında güvence veren belgeye ne denir?

A) Kullanma kılavuzu B) Fatura
C) Garanti belgesi D) Etiket

Soru 7

Üzerinde herhangi bir ibare olmaması durumunda bir malın garanti süresi ne kadardır?

A) 1 yılB) 2 yılC) 3 yılD) 4 yıl

Soru 8

Bir malın tamir süresi en fazla kaç iş günüdür?

A) 15B) 20C) 25D) 30

Soru 9

Bir malın arızasının kaç güne kadar tamamlanamaması durumunda imalatçı veya üretici malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özellikte bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır?

A) 10B) 15C) 20D) 25

Soru 10

Aşağıdaki bilgilerden hangisi garanti belgesinde bulunmak zorundadır?

A) Fatura tarih ve sayısı
B) Azami tamir süresi
C) Malın tüketiciye teslim tarihi
D) Hepsi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi TSE'nin hazırlamış olduğu bir Yönetmelik'tir?

A) TKHK B) ISO 9000
C) Vergi mevzuatı D) Satın Alma Yönetmeliği

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ISO'yu tanımlar?

A) Uluslararası satış organizasyonu
B) Uluslararası hukuk organizasyonu
C) Uluslararası standart organizasyonu
D) Uluslararası kalite organizasyonu

Soru 13

ISO'nun Türkiye temsilcisi hangi kuruluştur?

A) DPTB) TSEC) TPDKD) MEB

Soru 14

TSE ISO 9000 kaç temel standarttan oluşmaktadır?

A) 4B) 5C) 6D) 7

Soru 15

Tüketiciyi korumaya yönelik en kapsamlı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 9000
B) Sanayi Mallarının Satışı Sonrası Yönetmelik
C) Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
D) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Soru 16

Tüketicinin korunmasına yönelik yasalardan sorumlu olan Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı D) Millî Eğitim Bakanlığı

Soru 17

Sanayi Mallarının Satışı Sonrası Yönetmeliği'nde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) Servis istasyonlarının kuruluşu
B) İş yeri açma kuralları
C) Servis istasyonları vize işlemleri
D) Yedek parça stoku

Soru 18

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'te aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?

A) Garanti ücreti B) Garanti süresi
C) Garanti şartları D) Garanti belgesi iptali

Soru 19

Tüketiciyle ilgili yönetmeliklerden sorumlu olan Genel Müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici Hakları Genel Müdürlüğü
B) Tüketici Sorunları Genel Müdürlüğü
C) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
D) Türkiye Rekabet Kurumu

Soru 20

İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki birimlerden hangisini kurmak zorundadır?

A) Satış istasyonları B) Servis istasyonları
C) Garanti istasyonları D) Dağıtım istasyonları
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 50 soru listeleniyor