SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Soruları


Soru 81

Yüzey hem ahşap elyaflarına dik hemde 45° eğimde zımpara yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 82

Her zımpara ile yüzeyin 3 defa zımparalanması gerekmez.

Doğru      Yanlış

Soru 83

Sıfır zımparalar 100-120 numaralı zımparalardır.

Doğru      Yanlış

Soru 84

Son sıfır zımpara ile yüzey silindikten sonra yüzey nemli paspasla tozlardan temizlenir.

Doğru      Yanlış

Soru 85

Sökülebilir olarak tasarlanan seperatör bölmelerde birleştirme elemanı olarak tutkal kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 86

Seperatör bölmelerde birleştirme elemanı olarak genellikle tutkal, vida- somun, trifon vida, kavela ve yabancı çıta kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 87

Seperatörlerde birleştirme şekilleri köşe,ara ve orta kayıtlar olarak yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 88

Seperatör çerçeveleri tutkallandıktan ve işkenceye alındıktan sonra gönyesine bakılmaz.

Doğru      Yanlış

Soru 89

Seperatör kasalarının çapraz köşelerine çakılan çıtalar montaj ve sıkıştırma işleminden önce sökülür.

Doğru      Yanlış

Soru 90

Birleştirme yerlerindeki fazlalıklar sabitleme işleminden sonra kesilir.

Doğru      Yanlış

Soru 91

Seperatör kasasını gönyesinde yerine monte ederken çelik metre kullanılır

Doğru      Yanlış

Soru 92

Seperatör kasasını yerine sabitlerken elektrikli el breyizi kullanılmaz

Doğru      Yanlış

Soru 93

Kasa kenar boşlukları doldurulurken genellikle talaş kullanılır

Doğru      Yanlış

Soru 94

Seperatör kasasını sabitlerken klavuz delik açmaya gerek yoktur

Doğru      Yanlış

Soru 95

Kasa şakülüne bakmadan önce mutlaka gönye ve su terazisi kontrolü yapılmış olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 96

Sineklik doğrama elemanlarını birleştirmede kullanılan yardımcı gereçler aşağıdakilerden hangileridir?

A) Çiviler B) Vidalar
C) Metal bağlantılar D) Hepsi

Soru 97

Çerçeve köşelerinde zıvanaları sağlamlaştırmak amacıyla hangi tür çiviler kullanılmaktadır?

A) Tel çiviler B) Başsız çiviler
C) Yıldız çiviler D) Cam çivileri

Soru 98

Metal bağlantı elemanları hangi amaçla kullanılır?

A) Görüntü amacıyla B) Sağlamlaştırmak için
C) Duvara bağlamak için D) Gönye için

Soru 99

Çerçeve köşelerde uygulanan birleştirme şekillerinden hangisini seçmemiz daha uygun olur?

A) Hampaylı zıvana birleştirme
B) Kertme geçmeli birleştirme
C) Açık zıvanalı birleştirme
D) Hepsi

Soru 100

Köşe birleştirme uygulamalarında nelere dikkat edilmelidir?

A) Zıvana kalınlık ve genişliğinin uygunluğuna
B) Sağlamlığına
C) Birleştirme yerinde kademe farkı olmamasına
D) Hepsi
Seçilen
Soru
Sayısı
0
... 2345678...24
24 Sayfada Toplam 473 soru listeleniyor