SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Soruları


Soru 441

Aşağıdakilerden hangisi dönel yüzeyli cisim değildir?

A) Koni B) Küre
C) Kare piramit D) Silindir

Soru 442

Aşağıdaki cisim guruplarından hangisi düzlem yüzeyli cisimlerden değildir?

A) Paralel ayrıtlı cisimler B) Merkezi ayrıtlı cisimler
C) Sivri ayrıtlı cisimler D) Dönel yüzeyli cisimler

Soru 443

Katı cisimler kaç değişik şekilde incelenebilir?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 444

Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan nesnelere ne denir?

A) ŞekilB) HacimC) KütleD) Cisim

Soru 445

Profil iz düşüm düzleminde tam boy olarak görünen eğik konumlu bir doğrunun diğer düzlemlerde yaptığı açı hangi düzlemde okunabilir?

A) Alın iz düşüm düzlemi B) Yatay iz düşüm düzlemi
C) Profil iz düşüm düzlemi D) Hiçbiri

Soru 446

Yatay iz düşüm düzlemine paralel veya çakışık konumlu olan bir doğrunun diğer iki düzlemdeki görüntüsü nasıl olur?

A) Alında: kısa profilde: nokta görüntüsünde
B) Alında: paralel profilde: eğik görüntüde
C) Alında: paralel profilde: paralel görüntüde
D) Alında: nokta profilde tam boy görüntüsünde

Soru 447

Gelişigüzel konumlu doğrular hangi düzlemde tam boy olarak gözükür?

A) Alın iz düşüm düzlemi B) Yatay iz düşüm düzlemi
C) Profil iz düşüm düzlemi D) Hiçbiri

Soru 448

Bir iz düşüm düzleminin adı ile anılan doğru, adı ile anıldığı düzleme hangi konumda olur?

A) Dik B) Paralel
C) Açılı D) Eğik

Soru 449

İz düşürücü ışınlar doğruya 90° dışında bir açıyla gelirse doğrunun iz düşümü aşağıdaki ifadelerden hangisi ile belirtilir?

A) TBB) NGC) KSD) GB

Soru 450

Gelişigüzel konumlu bir doğrunun uzaydaki konumunu aşağıdaki düzlemlerden hangisinde en iyi şekilde görebiliriz?

A) Diedri düzlemi B) Epür düzlemi
C) Alın düzlemi D) Profil düzlemi

Soru 451

Düzleme dik konumda bulunan bir doğru iz düşüm düzleminde aşağıdakilerden hangisi gibi görünür?

A) Tam boy B) Kısa boy
C) Olduğundan daha uzun D) Nokta görüntü

Soru 452

Aşağıdakilerden hangisi hareket halindeki noktanın yön değiştirmeden meydana getirdiği yörüngenin adıdır?

A) Düzlem B) Doğru
C) Seri halde nokta D) Geometrik cisim

Soru 453

Ölçülendirilmiş perspektif resmi verilen cismin tabanı yatay iz düşüm düzleminden 10 
mm yüksekte, Cismin arka yüzeyi alın iz düşüm düzleminden 15 mm uzakta ve cismin sağ 
yan yüzeyi profil iz düşüm düzlemine 10 mm mesafededir. 
 

♦ Buna göre cisim üzerinde işaretlenen AB, BC ve CD doğrularının koordinatlarını hesaplayarak iz düşümlerini çiziniz. 

♦ AB ve CD doğrularının tam boylarını yardımcı iz düşüm metodu ile bulunuz. 

♦ Doğruları tanımlayınız.

 

 


Soru 454

Bir doğrunun tam boyunu bulmak için hangisi yapılmalıdır?

A) Doğruya dik yardımcı iz düşüm düzlemi alınmalıdır
B) Doğruya paralel yardımcı iz düşüm düzlemi alınmalıdır
C) Doğruyu kesen yardımcı iz düşüm düzlemi alınmalıdır
D) Gelişigüzel konumlu yardımcı iz düşüm düzlemi alınmalıdır

Soru 455

Yardımcı iz düşüm düzlemleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Temel iz düşüm düzlemlerinden birine dik olmalıdır
B) Temel iz düşüm düzlemlerinden en az ikisine dik olmalıdır
C) Temel iz düşüm düzlemlerinden birine paralel olmalıdır
D) Temel iz düşüm düzlemlerinden herhangi birine paralel veya dik olmamalıdır

Soru 456

Alın iz düşüm düzleminde tam boy veren bir doğrunun hangi iz düşüm düzlemleri ile yaptığı açılar görülebilir?

A) Alın iz düşüm düzlemi ile yaptığı açı
B) Alın ve yatay iz düşüm düzlemi ile yaptığı açı
C) Profil ve alın iz düşüm düzlemi ile yaptığı açı
D) Yatay ve profil iz düşüm düzlemi ile yaptığı açı

Soru 457

Alın iz düşüm düzleminde kesişiyor gibi görünen ancak yatay iz düşüm düzleminde birbirini kesmeyen doğrular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alın doğrular B) Kesişen doğrular
C) Aykırı doğrular D) Gelişigüzel doğrular

Soru 458

İki doğru aynı iz düşümde nokta görüntüsü veriyorsa doğrular için hangisi söylenebilir?

A) Doğrular birbirine diktir
B) Doğrular gelişigüzel konumludur
C) Doğrular birbirine paraleldir
D) Doğrulardan biri dik diğeri paralel konumludur

Soru 459

İki doğrunun uç noktaları arasındaki mesafeler eşit ise bu doğrular için hangisi söylenebilir?

A) Doğrular birbirine paraleldir
B) Doğrular birbirine diktir
C) Her ikisi de yatay doğrudur
D) Her ikisi de alın doğrudur

Soru 460

Gelişigüzel doğrunun hangi iz düşümü tam boydadır?

A) Yatay B) Alın
C) Profil D) Hiçbiri
Seçilen
Soru
Sayısı
0
... 2021222324
24 Sayfada Toplam 473 soru listeleniyor