SORU BANKASI Filtrele

Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Soruları

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kurumunda kalite mal üretmeyene verilen cezalardan değildir?

A) Gönül küskünlüğü cezası B) Yolsuzluk cezası
C) Pabucu dama atılma cezası D) Hapis cezası
Soru 42

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?

A) Aile, duygusal bir temele dayanır
B) Aile, kültürel ve toplumsal kodları taşır
C) Aile, toplumsal yapının temelidir
D) Aile, çocuğun ilk ve en önemli toplumsallaşma yeridir
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi toplumları millet yapan ortak değerlerden değildir?

A) Vatan sevgisi B) Fikir birliği
C) Bayrak sevgisi D) Örf ve adetler
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinde dayanışma örneğidir?

A) Sadaka kutuları B) Emekli sandıkları
C) Orta sandıkları D) Zekât sandıkları
Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatında kullanılan ‘Pusula Yöntemi’nin günümüzdeki karşılığıdır?

A) Çek veya senet B) Poliçe
C) Nakit D) Repo
Soru 46

Ahilik, emek ile sermaye arasında iyi ilişkiler kurarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?

A) Emeğe saygı B) Sosyal adalet
C) Özgüven D) İtibar
Soru 47

Ahilik ……………………… yy da Anadolu’da kurulmuş bir meslek teşkilatıdır.

Soru 48

Ahiliğin kuralları …………………… adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.

Soru 49

Ahilik Osmanlı Döneminde ……………… adı altında varlığını sürdürmüştür.

Soru 50

Ahilik ……………………’ü aşkın kuralla iş ve sosyal hayatı düzenlemeye çalışan bir teşkilattır.

Soru 51

Ahinin gözünün ………………… ve ………………… olmasını gerektiren kurallar vardır.

Soru 52

Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından ………………… alması gerekir.

Soru 53

Ahilikte “yol atası ve yol kardeşliği, yol sahibi olma ve ………………… kuşanma “törenleri vardı.

Soru 54

Ahiliğin kurucusu olan ………………… 1205 yılında ……………………’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur.

Soru 55

Ahlaklılık dini ve toplumsal kökleri olan ama kaynağını öncelikle akıldan alan iyi ve doğru davranışlar bütünüdür.

Doğru      Yanlış
Soru 56

Değerler toplumdan topluma değişiklik göstermez.

Doğru      Yanlış
Soru 57

Kalkınma ile toplumun değerleri arasında çok yakın bir ilişki vardır.

Doğru      Yanlış
Soru 58

Ahilik; toplumun huzur, refah ve bütünlüğünü sağlamak için ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi faaliyetlerde bulunan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir kurumdur.

Doğru      Yanlış
Soru 59

Din, bir milletin tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimdir.

Doğru      Yanlış
Soru 60

Ahiliğin temel amaçlarından biri kişiyi eğitip, üretici ve topluma yararlı hâle getirmektir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123456...10
10 Sayfada Toplam 197 soru listeleniyor