SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Çelik Yapı Proje Çizimleri Soruları

Soru 81

@ Relative (bağlı) işareti klavyeden aşağıdakilerden hangi tuş birleşimi kullanılarak yazılabilir?

A) Alt + A B) Q + Enter
C) Ctrl + Q D) Altgr + Q
Soru 82

Aşağıdaki komutlardan hangisi çizgi çizmek için kullanılır?

A) Line B) Circle
C) Erase D) Donut
Soru 83

Aşağıdaki komutlardan hangisi çokgen çizmek için kullanılır?

A) Point B) Circle
C) Polygon D) Arc
Soru 84

Aşağıdaki komutlardan hangisi ışınsal çizgi çizmek için kullanılır?

A) Kaba bulon B) Ray
C) Sketch D) Point
Soru 85

Aşağıdaki komutlardan hangisi daire (çember) çizmek için kullanılır?

A) Circle B) Multiline
C) Polyline D) Construction Line
Soru 86

Araç çubuğundaki Spline komutu simgesi (icon) aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)
Soru 87

Izgara (Grid) ayarları aşağıdaki hangi metot ile çalıştırılamaz?

A) Klavyeden F7 tuşu ile
B) Klavyeden Ctrl+G tuş birleşimi ile
C) Başlık Çubuğundan Grid seçeneği ile
D) Durum çubuğundan Grid'e fare ile tıklanmasıyla
Soru 88

Autocad programında sekme (Snap) ayarları aşağıdaki hangi metot ile çalıştırılamaz?

A) Görev çubuğundan
B) Klavyeden F9 tuşu ile
C) Klavyeden Ctrl+B tuş birleşimi ile
D) Komut satırına sp yazılarak
Soru 89

Osnap'ta Endpoint metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 90

Osnap'ta Center metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 91

Osnap Settings metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi komut satır penceresinin (Command Line Window) ekranda bulunduğu yerdir?

A) Her yerde bulunabilir B) Ekranın altında bulunur
C) Ekranın sağında bulunur D) Yüzer hâlde bulunur
Soru 93

Aşağıdakilerden hangisi ile yardım almak için klavyeden tuşa basarak yardım menüsü çalıştırılabilir?

A) F3B) F4C) F1D) F9
Soru 94

Gerçek zamanlı görüntü büyütme-küçültme (Zoom Realtime) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 95

Gerçek zamanlı görüntü kaydırma (Pan Realtime) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 96

Autocad 2010 programında ölçekli büyüteç (Zoom Scale) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 97

Aşağıdaki işlemlerden hangisi Ctrl+S tuş birleşimi ile yapılır?

A) Çizim dosyası açılır B) Çizim dosyası saklanır
C) Çizimdeki nesneler silinir D) Dosya menüsü açılır
Soru 98

Import komutu ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) CAD programından çıkılarak 3D Studio çalıştırılır
B) Çizim içerisine dışarıdan resim (dosya) yerleştirmek için kullanılır
C) Çizilen nesnelere kaplama yapılır
D) Çizim içerisindeki nesnelere gölge verilir
Soru 99

Yeni dosya açma (New File) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 100

Dosya açma (File Open) aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Seçilen
Soru
Sayısı
0
... 23456
6 Sayfada Toplam 101 soru listeleniyor