SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Kontrollü Tasarım ve İmalat (cad-cam) Soruları


Soru 1

“Toolpaths” menüsünden hangisi 5 eksenli komutları içerir?

A) Surfaces B) Pocket
C) Multiaxis D) Jop setup

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 5 eksenli işleme komutunlarından komutu değildir?

A) Curve5ax B) Drill5ax
C) Restmill D) Flow5ax

Soru 3

Multiaxis komutlarından hangisi delik işlevi için kullanılır?

A) Flow5ax B) Drill5ax
C) Msurf5ax D) Flow5ax

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 5 eksenli işleme komutanlarından değildir?

A) Curve5ax B) Drill5ax
C) Restmill D) Flow5ax

Soru 5

Tornada imal edilmiş bir parçanın alın kısmına yazı yazdırmak için hangi eksene ihtiyaç vardır?

A) X ekseni B) Y ekseni
C) Z ekseni D) C ekseni

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi talaş derinliğini ifade eder?

A) Dept Cuts B) Clearance
C) Feed plane D) Top of stock

Soru 7

Çizgisel ve katı takım yolu simülasyonlarını görmek için hangi komut kullanılır?

A) Toolpath
B) Backplot - Verify Selected Operation
C) Post Selected Operation
D) Backplot Selected Operation

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kesici takım boy telafisi numarasını ifade eder?

A) Diameter Offset B) Head
C) Lenght Offset D) Tool

Soru 9

Aşağıdaki simgelerden hangisi takım yollarının hepsini seçmek için kullanılır?

A) Backplot Selected Operations
B) Select All Operation
C) Regenerate All Operations
D) Post Selected Operations

Soru 10

C eksenli torna tezgahlarında alın kısmına kanal açmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Cross Contour
C) Cross Drill D) Face Contour

Soru 11

Chainin penceresinden zincirleme seçim yapmak için hangi komut seçilir.?

A) Window B) Area
C) Single D) Chain

Soru 12

C eksenli torna tezgâhlarında Dönel Eksen Kontrolü için kangi parametre kullanılır?

A) Planes B) Rotary Axis Control
C) Lead in/out D) Tool

Soru 13

Oluşturulan takım yolları ile ilgili açıklama yazmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Home/Ref.point B) Rotary Axis Control
C) Arc/filter D) Canned Text

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi takım uç telafisi anlamına gelir?

A) Tip comp B) Cut Parameters
C) Compensation type D) Compensation Direction

Soru 15

Tornada imal edilmiş bir parçanın sırt kısmına yazı yazdırmak için hangi eksene ihtiyaç vardır?

A) X ekseni B) Y ekseni
C) Z ekseni D) C ekseni

Soru 16

CNC tezgâhları için G kodlarını elde etmek için hangi tuşa basılır?

A) Backplot selected operations
B) Verify selected operations
C) Post selected operations
D) Regenerate all selected operations

Soru 17

MasterCAM programında oluşturulan parçanın çizgisel simulasyonunu görmek için hangi komut kullanılır?

A) Toolpath
B) Verify Selected Operation
C) Post Selected Operation
D) Backplot Selected Operation

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kesici takım çap telafisi numarasını ifade eder?

A) Diameter Offset B) Head
C) Lenght Offset D) Tool

Soru 19

Tezgah tipi seçmek için hangi menü kullanılır?

A) Toolpath B) Machine type
C) Opertion manager D) Settings

Soru 20

Aşağıdaki simgelerden hangisi takım yollarında yapılan değişiklikleri onaylayarak yeniden oluşturmada kullanılır?

A) Backplot Selected Operations
B) Select All Operations
C) Regenerate All Operations
D) Post Selected Operations
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 124 soru listeleniyor