SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Statik Proje Çizim Atölyesi Soruları


Soru 1

Fret ve etriye kesme kuvvetini ve burulma momentini karşılar.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Aks hizalama anlamına gelen mimarlık ve inşaat terimidir.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Aks harf ve rakamları üçgen içine alınmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Kolon aks aralığı için kullanılan ölçek 1/20 olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Kalıbın içerisindeki donatı sisteminin en kesitleri, dairesel olan kolonlara fretli kolon adı verilir.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Dikdörtgen kesitli kolonların en küçük boyu 25 cm' den ve en kesit alanı 750cm² den az olmamalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Boyuna donatı normal kuvvet ve eğilme momentini karşılar.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Dairesel kesit kolonlarda kolon çapı 50 cm'den az olmamalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Kolonlar, kolon aplikasyon planında (S) harfi ile gösterilir ve ölçüsü(S 30/60) yanına yazılır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Bir iskeletli yapıda düşey ve yatay yükleri taşıyan beton ve demir donatıyla döşenmiş duvarlara betonarme perde denir.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Kolonlarda kullanılan etriye enine donatıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Etriye içerisine; minimum koşullar dikkate alınarak boyuna donatılar yerleştirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Kolonlarda kullanılacak minimum donatı, kolon beton alanının %18'inden az olamaz.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Dikdörtgen kesitli kolonlarda en az boyuna donatı (4Ø16 ) veya (6Ø14) olacaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Kat kirişlerinde kolon eklemesi yapılmamalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Kolon ve perdelerde pas payı 2 cm den az olmamalıdır. Dış kolonlarda 2.5 cm den az olmamalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Kolon kiriş birleşim bölgelerinde maksimum etriye aralığı 35 cm olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Bindirme ek boyu(ankraj boyu) en az 15Ø olacaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Özel deprem etriyelerinin her iki ucunda 60 derece kıvrımlı kancalar bulunacaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Özel deprem çirozlarının çap ve aralığı etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0