SORU BANKASI Filtrele

5.6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Soruları


Soru 1

Algoritma konusunda işlenen akış diyagramlarında akışı başlatan ve bitiren şekil hangisidir?

A) Elips B) Dikdörtgen
C) Paralelkenar D) üçgen

Soru 2

Aşağıda Akış Şemaları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Akış şemalarının güzel görünmesi için istediğimiz adıma istediğimi şekli verebiliriz.
B) Akış şemaları çeşitli şekillerden oluşur.
C) Bir sürecin adımlarını görsel yada sembolik olarak gösterir.
D) Farklı hareketler için farklı semboller kullanılır.

Soru 3

Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız.

Aşağıdakilerden hangisi matematiksel operatörler arasında yer almaz?

A) - Eksi B) + Artı
C) Veya D) = Eşittir

Soru 4

Futbol maçlarında her takımda olması gereken oyuncu sayısı 11 olup değişmezken, her maçın sonucu farklı olabilmektedir.

Burada maçın sonucu programlama sürecine göre hangisi olabilir?

A) Mantıksal operatör B) Sabit
C) Değişken D) Problem çözme yöntemi

Soru 5

Aşağıda verilenlerden hangisi problem çözme adımları arasında yer almaz?

A) Problem Oluşturma B) Problemi Anlama
C) Çözümü Değerlendirme D) Bir Plan Yapma

Soru 6

Algoritmaların akışında yapılacak olan eylemi, işlemi belirtmek için kullanılan sembol hangisidir?

A) Elips B) Eşkenar dörtgen
C) Dikdörtgen D) Paralel kenar

Soru 7

Akış Şemalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çeşitli şekillerden oluşur.
B) Algoritmaların görsel olarak gösterilmesi de diyebiliriz
C) Farklı hareketler için farklı semboller kullanılır.
D) Problemin sonucunu gösterir.

Soru 8

Mantıksal operatörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) veB) DeğilC) ileD) veya

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz?

A) Problem ifadesini yüzeysel oku
B) Önemli yerlerin altını çiz
C) Çözüm için deneme yap
D) Çözümü değerlendir

Soru 10

Bir aracı, nesneyi ya da sayıyı işletmek, çalıştırmak, kullanmak anlamında tanımlanan kelime hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Operatör B) Eğitmen
C) Veri D) Şoför

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir?

A) Problemi anlama B) Bir plan yapma
C) Planı uygulama D) Problemi yazma

Soru 12

“Günlük hayatta karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim, ya da dikkat isteyen durumlardır.”

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Algoritma B) Program
C) Bilgi D) Problem

Soru 13

Bir problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Problemi iyi anlamak.
B) Problemi çözmek için bir plan yapmak.
C) Problemi anlamadan hemen çözmeye çalışmak.
D) Problemi çözdükten sonra sonucu kontrol etmek.

Soru 14

“Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye ..................... denir.”

ifadesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır.

A) Blok B) Algoritma
C) Veri D) Operatör

Soru 15

Algoritma konusunda işlenen akış diyagramlarında araç belirtmeden giriş ya da çıkış yapılacağını gösteren şekil hangisidir?

A) Elips B) Dikdörtgen
C) Parelelkenar D) üçgen

Soru 16

Algoritma konusunda işlenen akış diyagramlarında karar verme merkezi olarak kullanılan şekil hangisidir?

A) Elips B) Paralel kenar
C) Eşkenar dörtgen D) üçgen

Soru 17

Akış şeması oluştururken bazı şekillerden faydalanırız. Bu sembollerden Elips şekli hangi amaçla kullanılmaktadır.

A) Karar verme merkezidir. B) Akışı başlatır veya bitirir.
C) Dışarıdan veri girişini belirtir D) Ekran/Yazıcı çıktısı alır.

Soru 18

Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız.

Aşağıdakilerden hangisi mantıksal operatörler arasında yer almaz?

A) = Eşittir B) Veya
C) Değil D) Ve

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi "bir futbol maçıyla" ilgili sabitler arasında yer alır?

A) Köşe vuruşu sayısı B) Gol sayısı
C) Oyuncu Sayısı D) Uzatma dakikaları

Soru 20

Akışı başlatan ve bitiren sembol hangisidir?

A) Eşkenar dörtgen B) Elips
C) Dikdörtgen D) Paralel kenar
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...35
35 Sayfada Toplam 700 soru listeleniyor