SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama İmalatçısı Soruları

1.  

Gerçek ölçüsü 74x202cm olan bir banyo kapısını,A4 kâğıdına 1/10 ölçeğinde çizmek istediğimizde ölçüleri kaç cm çizilmelidir?

A) 740 mm x2020 mm B) 74 mm x202 mm
C) 7,4 cm x 20,2 cm D) 0,74 cm x 0,202 cm
2.  

Aşağıdakilerden hangisi büyültme ölçeği olamaz?

A) 2/1B) 5/1C) 10:1D) 1/20
3.  

Kapı çerçevelerinin içleri doldurulurken dolgu gereci olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Strafor
B) Kare veya dikdörtgen ağaç
C) Kontrplak
D) Özel kraftkağıt petekler
4.  

Aşağıdakilerden hangisi iç kapıların kullanıldığı yerlerden değildir?

A) Mutfak kapıları B) Bina giriş kapıları
C) WC-banyo kapıları D) Salon kapıları
5.  

Aşağıdaki ölçülerden hangisi dış kapı yüksekliğini en doğru olarak ifade etmektedir?

A) 100–150 cm B) 250–300 cm
C) 200–225 cm D) 20–22,5 cm
6.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda kesiti verilen kapının 1,2,3,4 numaralı parçalarının adınındoğru olarak sıralanışıdır?

A) 1-Kapı kasası,2-Kapı kanadı,3-Cam,4-Pervaz
B) 1-Pervaz,2-Kapı kasası,3-Cam,4-Kapı kanadı
C) 1-Kapı kanadı,2-Kapı kasası,3-Cam,4-Pervaz
D) 1-Kapı kasası,2-Pervaz,3-Cam,4-Kapı kanadı
7.  

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki şekildeki K,L,M,N parçalarının isimleri doğru olarak verilmiştir?

A) K-Kapı kasası, L-Pervaz, M-Kapı kolu, N-Kontrplak
B) K-Kontrplak, L-Pervaz, M-Kapı kolu, N-Kapı kasası
C) K-Kapı kasası, L-Kapı kanadı, M-Pervaz, N-Kapı kolu
D) K-Kapı kasası, L-Kontrplak, M-Kapı kolu, N-Pervaz
8.  

Yukarıdaki şekilde kapı üst köşesinden ve alt köşesinden içeriye doğru menteşelerin uzaklıklarını gösteren çizim verilmiştir. Bu çizime göre x,y,z ve t uzaklıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) x=14 cm,y=14 cm,z=19 cm,t=19 cm
B) x=19 cm,y=19 cm,z=14 cm,t=14 cm
C) x=19 cm, y=14 cm, z= 19 cm, t=14 cm
D) x=14 cm, y=19 cm, z= 14 cm, t=19 cm
9.  

Kapı kolu merkezinin yerden yüksekliği kaç cm’dir?

A) 105-110 mm B) 105-110 cm
C) 105-110 m D) 50-60 cm
10.  

Kapı kasası yapılacak ağacın kalınlık ölçüsünü en doğru veren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50 cmB) 23 cmC) 42 cmD) 42 mm
11.  

Yukarıda kapı detayında kapının hangi bölümü çizilmiştir?

A) Kapının alt köşesi B) Kapının ortası
C) Kapının üst kesiti D) Kapı üst köşesi
12.  

Yukarıda detayı verilmiş olan kapının hangi bölümünün detayı çizilmiştir?

A) Kapının üst bölümünün
B) Kapının üst duvar bağlantısı
C) Kapının alt bölümünün
D) Kapının yan duvar bağlantısı
13.  

Kapı kasalarının iki yan ve üst kenarlarına çevrilen düz veya profilli kapı elemanına ne ad verilir?

A) Kapı pervazı B) Kapı kasası
C) Kapı kanadı D) Kapı çerçevesi
14.  

İçi değişik dolgu gereçleri ile doldurulan çerçeveli ve iki yüzü kontrplak duralit vb. gereçlerle kaplı kapı türlerine ne ad verilir?

A) Camlı kapı B) Pres kapı
C) Metal profil kapı D) Alüminyum profil kapı
15.  

Yukarıdaki şekilde verilen çizim kapının hani detayı ile ilgilidir?

A) Kapının sağ yan duvarla ilişkisi
B) Kapının üst duvarla ilişkisi
C) Kapının alt zeminle ilişkisi
D) Kapının pencere ile olan ilişkisi
16.  

Aşağıda ön görünüşü, ölçüleri, kesit düzlemleri, A-A kesiti ve B-B kesiti verilen kapının A detayını çiziniz?

17.  

Aşağıda ön görünüşü, ölçüleri, kesit düzlemleri, A-A kesiti ve B-B kesiti verilen kapının B detayını çiziniz?

18.  

Bir oda kapısının 1/10 ölçekli ön görünüş resmini çizerek gerekli ölçülendirme ve desen gölge uygulamalarını yapınız?

19.  

Bir daire giriş kapısının 1/10 ölçekli net resimini çizerek gerekli ölçülendirme ve desen gölge uygulamalarını yapınız?

20.  

80x150 ebatlarında tek kanatlı bir ahşap pencerenin ön görünüşünü çizerek ölçülendirme ve yüzey tarama işlemlerini yapınız?

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...39
39 Sayfada Toplam 765 soru listeleniyor