SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Doğrama İmalatçısı Soruları


Soru 1

Gerçek ölçüsü 74x202cm olan bir banyo kapısını,A4 kâğıdına 1/10 ölçeğinde çizmek istediğimizde ölçüleri kaç cm çizilmelidir?

A) 740 mm x2020 mm B) 74 mm x202 mm
C) 7,4 cm x 20,2 cm D) 0,74 cm x 0,202 cm

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi büyültme ölçeği olamaz?

A) 2/1B) 5/1C) 10:1D) 1/20

Soru 3

Kapı çerçevelerinin içleri doldurulurken dolgu gereci olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Strafor
B) Kare veya dikdörtgen ağaç
C) Kontrplak
D) Özel kraftkağıt petekler

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iç kapıların kullanıldığı yerlerden değildir?

A) Mutfak kapıları B) Bina giriş kapıları
C) WC-banyo kapıları D) Salon kapıları

Soru 5

Aşağıdaki ölçülerden hangisi dış kapı yüksekliğini en doğru olarak ifade etmektedir?

A) 100–150 cm B) 250–300 cm
C) 200–225 cm D) 20–22,5 cm

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda kesiti verilen kapının 1,2,3,4 numaralı parçalarının adınındoğru olarak sıralanışıdır?

A) 1-Kapı kasası,2-Kapı kanadı,3-Cam,4-Pervaz
B) 1-Pervaz,2-Kapı kasası,3-Cam,4-Kapı kanadı
C) 1-Kapı kanadı,2-Kapı kasası,3-Cam,4-Pervaz
D) 1-Kapı kasası,2-Pervaz,3-Cam,4-Kapı kanadı

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki şekildeki K,L,M,N parçalarının isimleri doğru olarak verilmiştir?

A) K-Kapı kasası, L-Pervaz, M-Kapı kolu, N-Kontrplak
B) K-Kontrplak, L-Pervaz, M-Kapı kolu, N-Kapı kasası
C) K-Kapı kasası, L-Kapı kanadı, M-Pervaz, N-Kapı kolu
D) K-Kapı kasası, L-Kontrplak, M-Kapı kolu, N-Pervaz

Soru 8

Yukarıdaki şekilde kapı üst köşesinden ve alt köşesinden içeriye doğru menteşelerin uzaklıklarını gösteren çizim verilmiştir. Bu çizime göre x,y,z ve t uzaklıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) x=14 cm,y=14 cm,z=19 cm,t=19 cm
B) x=19 cm,y=19 cm,z=14 cm,t=14 cm
C) x=19 cm, y=14 cm, z= 19 cm, t=14 cm
D) x=14 cm, y=19 cm, z= 14 cm, t=19 cm

Soru 9

Kapı kolu merkezinin yerden yüksekliği kaç cm’dir?

A) 105-110 mm B) 105-110 cm
C) 105-110 m D) 50-60 cm

Soru 10

Kapı kasası yapılacak ağacın kalınlık ölçüsünü en doğru veren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50 cmB) 23 cmC) 42 cmD) 42 mm

Soru 11

Yukarıda kapı detayında kapının hangi bölümü çizilmiştir?

A) Kapının alt köşesi B) Kapının ortası
C) Kapının üst kesiti D) Kapı üst köşesi

Soru 12

Yukarıda detayı verilmiş olan kapının hangi bölümünün detayı çizilmiştir?

A) Kapının üst bölümünün
B) Kapının üst duvar bağlantısı
C) Kapının alt bölümünün
D) Kapının yan duvar bağlantısı

Soru 13

Kapı kasalarının iki yan ve üst kenarlarına çevrilen düz veya profilli kapı elemanına ne ad verilir?

A) Kapı pervazı B) Kapı kasası
C) Kapı kanadı D) Kapı çerçevesi

Soru 14

İçi değişik dolgu gereçleri ile doldurulan çerçeveli ve iki yüzü kontrplak duralit vb. gereçlerle kaplı kapı türlerine ne ad verilir?

A) Camlı kapı B) Pres kapı
C) Metal profil kapı D) Alüminyum profil kapı

Soru 15

Yukarıdaki şekilde verilen çizim kapının hani detayı ile ilgilidir?

A) Kapının sağ yan duvarla ilişkisi
B) Kapının üst duvarla ilişkisi
C) Kapının alt zeminle ilişkisi
D) Kapının pencere ile olan ilişkisi

Soru 16

Aşağıda ön görünüşü, ölçüleri, kesit düzlemleri, A-A kesiti ve B-B kesiti verilen kapının A detayını çiziniz?


Soru 17

Aşağıda ön görünüşü, ölçüleri, kesit düzlemleri, A-A kesiti ve B-B kesiti verilen kapının B detayını çiziniz?


Soru 18

Bir oda kapısının 1/10 ölçekli ön görünüş resmini çizerek gerekli ölçülendirme ve desen gölge uygulamalarını yapınız?


Soru 19

Bir daire giriş kapısının 1/10 ölçekli net resimini çizerek gerekli ölçülendirme ve desen gölge uygulamalarını yapınız?


Soru 20

80x150 ebatlarında tek kanatlı bir ahşap pencerenin ön görünüşünü çizerek ölçülendirme ve yüzey tarama işlemlerini yapınız?

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...41
41 Sayfada Toplam 817 soru listeleniyor