SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi silindirli vernikleme makinesinin parçalarından değildir?

A) Silindirler B) Vernik haznesi
C) Vernik tabancası D) Sıyırma bıçakları

Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Vernik dökme makinesi düz yüzeyli ve çok az eğilimli iş parçalarının verniklenmesinde kullanılmalıdır
B) Vernik dökme başlığındaki ağızların temizlik ve bakımına özen gösterilmelidir
C) Hazneye konulan verniğin süzülerek yabancı maddelerden temizlenmesi gereklidir
D) İnceltici sıvının buharlaşması sonucu verniğin akışkanlığı artar

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi lak dökme makinesinin parçalarından değildir?

A) Vernik dökme başlığı B) İletim bandı
C) Vernik toplama düzeni D) Vernikleme silindiri

Soru 4

Lak dökme makinesinde işlem görecek parça sayısının en az kaç olması gerekir?

A) 60 adet B) 100 adet
C) 30 adet D) 20 adet

Soru 5

Otomatik vernikleme makinelerinde çalışırken aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Verniğin makinede çalışırken koyulaşacağı düşünülerek akışkanlığı artırılmalıdır
B) Hazırlanan vernik makineye konulmadan önce süzülmelidir
C) Numune uygulaması yapılmadan verniklemeye başlanmalıdır
D) Vernikleme işlemi bitiminde makine hemen temizlenmelidir

Soru 6

Tek eksenli robotlarla çalışan vernikleme makinelerinde aşağıdaki işlerden hangisi yapılmaz?

A) Masa tablası verniklemesi
B) Sandalye gibi montajı bitmiş iş parçalarının verniklenmesi
C) Sıra tablası verniklemesi
D) Panel kapı verniklemesi

Soru 7

Robotla çalışmada aşağıdakilerden hangisi temel prensiplerden biri değildir?

A) Parça sayısı fazla olmalı
B) Konveyör sistemi olmalı
C) Robot sisteminden sonra kurutma sistemi olmalı
D) Kalifiye işçi sayısı fazla olmalı

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi robotla vernikleme yapımının faydalarından değildir?

A) Zaman tasarrufu sağlanır
B) İşçilik (emek) en aza indirilir
C) Az sayıdaki işlerde zaman tasarrufu sağlar
D) Malzemede hata en az seviyededir

Soru 9

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında çok eksenli robotla kontrol hangi işlemlerde kullanılır?

A) Üst yüzey işlemlerinde
B) Yüzey işleme işlemlerinde
C) Frezeleme ve delme işlemlerinde
D) Markalama işlemlerinde

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi seri üretimde kullanılan vernikleme kabinlerinin kısımlarından değildir?

A) Temiz hava aspiratörü B) Taban süzgeçleri
C) Su perdesi D) Silindir

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kurutma kabinlerinin bölümlerinden değildir?

A) Ön ısıtma B) Kurutma fırınlama
C) Soğutma D) Toz alma

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mobilya seri üretiminde kullanılan kurutma kabini çeşitlerinden değildir?

A) Katlı kurutma raflı kabin B) Doğal kurutma
C) Kurutma tüneli D) Ultraviyole kurutma

Soru 13

Aşağıdaki kurutma tüneli ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tünelin giriş ve çıkışında serinletme bölümlerinde bu ısı 25-30 °C’ye düşmektedir
B) Tünelin ortalarında en yüksek ısıya (60°C normal kurutma ısısı) ulaşmaktadır
C) Tünelin serinletme bölümü çıkışında ısı tekrar başlangıç ısısına (25-30°C) düşer
D) Tünelin en serin yeri orta kısmıdır

Soru 14

Ultraviyole kurutma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Selülozik sistemli tüm vernik sistemlerinde kullanılabilir
B) Sadece ultraviyole kurutma özelliği olan vernik sistemlerinde kullanılır
C) Sentetik esaslı vernik sistemlerinde kullanılabilir
D) Masif yüzeylerde kullanılabilir

Soru 15

Katlı kurutma rafları aşağıdaki işlemlerin hangisinde kullanılmaz?

A) Son kat verniği atılan iş parçalarını kurutma fırınında kuruturken
B) Dolgu verniği yapılan iş parçalarını kurutma fırınında kuruturken
C) Tünel kurutma yapılan iş parçalarını kuruturken
D) Silindirli vernikleme makinesinden çıkan iş parçalarını istiflerken

Soru 16

Vernik atarken iş parçaları bitişik bir şekilde sıralanmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Püskürtme tabancası yüzeye 25–30 cm mesafede tutulmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Vernik uygulamasında yüzeylere bir defada kalın katman uygulanmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Vernik uygulamarında hazırlanan karışım birkaç dakika dinlendirilmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Vernik uygulamarında karışım oranı üretici firma önerilerine uygun olmalıdır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...42
42 Sayfada Toplam 838 soru listeleniyor