SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi silindirli vernikleme makinesinin parçalarından değildir?

A) Silindirler B) Vernik haznesi
C) Vernik tabancası D) Sıyırma bıçakları
2.  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Vernik dökme makinesi düz yüzeyli ve çok az eğilimli iş parçalarının verniklenmesinde kullanılmalıdır
B) Vernik dökme başlığındaki ağızların temizlik ve bakımına özen gösterilmelidir
C) Hazneye konulan verniğin süzülerek yabancı maddelerden temizlenmesi gereklidir
D) İnceltici sıvının buharlaşması sonucu verniğin akışkanlığı artar
3.  

Aşağıdakilerden hangisi lak dökme makinesinin parçalarından değildir?

A) Vernik dökme başlığı B) İletim bandı
C) Vernik toplama düzeni D) Vernikleme silindiri
4.  

Lak dökme makinesinde işlem görecek parça sayısının en az kaç olması gerekir?

A) 60 adet B) 100 adet
C) 30 adet D) 20 adet
5.  

Otomatik vernikleme makinelerinde çalışırken aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Verniğin makinede çalışırken koyulaşacağı düşünülerek akışkanlığı artırılmalıdır
B) Hazırlanan vernik makineye konulmadan önce süzülmelidir
C) Numune uygulaması yapılmadan verniklemeye başlanmalıdır
D) Vernikleme işlemi bitiminde makine hemen temizlenmelidir
6.  

Tek eksenli robotlarla çalışan vernikleme makinelerinde aşağıdaki işlerden hangisi yapılmaz?

A) Masa tablası verniklemesi
B) Sandalye gibi montajı bitmiş iş parçalarının verniklenmesi
C) Sıra tablası verniklemesi
D) Panel kapı verniklemesi
7.  

Robotla çalışmada aşağıdakilerden hangisi temel prensiplerden biri değildir?

A) Parça sayısı fazla olmalı
B) Konveyör sistemi olmalı
C) Robot sisteminden sonra kurutma sistemi olmalı
D) Kalifiye işçi sayısı fazla olmalı
8.  

Aşağıdakilerden hangisi robotla vernikleme yapımının faydalarından değildir?

A) Zaman tasarrufu sağlanır
B) İşçilik (emek) en aza indirilir
C) Az sayıdaki işlerde zaman tasarrufu sağlar
D) Malzemede hata en az seviyededir
9.  

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında çok eksenli robotla kontrol hangi işlemlerde kullanılır?

A) Üst yüzey işlemlerinde
B) Yüzey işleme işlemlerinde
C) Frezeleme ve delme işlemlerinde
D) Markalama işlemlerinde
10.  

Aşağıdakilerden hangisi seri üretimde kullanılan vernikleme kabinlerinin kısımlarından değildir?

A) Temiz hava aspiratörü B) Taban süzgeçleri
C) Su perdesi D) Silindir
11.  

Aşağıdakilerden hangisi kurutma kabinlerinin bölümlerinden değildir?

A) Ön ısıtma B) Kurutma fırınlama
C) Soğutma D) Toz alma
12.  

Aşağıdakilerden hangisi mobilya seri üretiminde kullanılan kurutma kabini çeşitlerinden değildir?

A) Katlı kurutma raflı kabin
B) Doğal kurutma
C) Kurutma tüneli
D) Ultraviyole kurutma
13.  

Aşağıdaki kurutma tüneli ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tünelin giriş ve çıkışında serinletme bölümlerinde bu ısı 25-30 °C’ye düşmektedir
B) Tünelin ortalarında en yüksek ısıya (60°C normal kurutma ısısı) ulaşmaktadır
C) Tünelin serinletme bölümü çıkışında ısı tekrar başlangıç ısısına (25-30°C) düşer
D) Tünelin en serin yeri orta kısmıdır
14.  

Ultraviyole kurutma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Selülozik sistemli tüm vernik sistemlerinde kullanılabilir
B) Sadece ultraviyole kurutma özelliği olan vernik sistemlerinde kullanılır
C) Sentetik esaslı vernik sistemlerinde kullanılabilir
D) Masif yüzeylerde kullanılabilir
15.  

Katlı kurutma rafları aşağıdaki işlemlerin hangisinde kullanılmaz?

A) Son kat verniği atılan iş parçalarını kurutma fırınında kuruturken
B) Dolgu verniği yapılan iş parçalarını kurutma fırınında kuruturken
C) Tünel kurutma yapılan iş parçalarını kuruturken
D) Silindirli vernikleme makinesinden çıkan iş parçalarını istiflerken
16.  

Vernik atarken iş parçaları bitişik bir şekilde sıralanmalıdır.

Doğru      Yanlış
17.  

Püskürtme tabancası yüzeye 25–30 cm mesafede tutulmalıdır.

Doğru      Yanlış
18.  

Vernik uygulamasında yüzeylere bir defada kalın katman uygulanmalıdır.

Doğru      Yanlış
19.  

Vernik uygulamarında hazırlanan karışım birkaç dakika dinlendirilmelidir.

Doğru      Yanlış
20.  

Vernik uygulamarında karışım oranı üretici firma önerilerine uygun olmalıdır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...38
38 Sayfada Toplam 754 soru listeleniyor