SORU BANKASI Filtrele

Bağlama Yapımı Soruları


Soru 1

İnsanoğlu, ok ve yaydan esinlenerek yaptığı ilk müzik aletine ne ad vermiştir?

A) SazB) BağlamaC) Davul
D) Okluğ-IklığE) Enstüman

Soru 2

Aşağıda belirtilen terimlerin hangisi bağlamanın kısımlarından (parça) değildir?

A) AkortB) BurguC) Sap
D) TekneE) Eşik

Soru 3

Aşağıdaki bağlama-insan uzvu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tekne–Gövde B) Sap–Kol
C) Burgu-Kulak D) Perde–Parmak
E) Ses tablosu–Göğüs

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bağlama imalatında dilimli tekne yapımının oyma tekne yapımına göre avantajlarından değildir?

A) Ağacı kurutmak daha az zaman alır. Kurutma maliyeti daha düşüktür.
B) Ağaç malzeme daha ekonomik kullanılır. Fire daha az olur.
C) Orman varlıkları israf edilmediğinden ekolojik dengeye katkısı olur.
D) Daha estetik görünümü vardır. Çeşitli görünümlerde yapılabilir.
E) Oyma tekneden yapılan aletler daha yüksek fiyata satılır.

Soru 5

Bağlamada altın oran denince aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?

A) Form boyunun sap boyuna oranı
B) Form boyunun eşiğe oranı
C) Form boyunun form enine oranı
D) Form eninin form derinliğine oranı
E) Tekne derinliğinin ve genişliğine oranı 

Soru 6

Ebatlarına göre bağlama ailesinin en büyük ve en küçük sazları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meydan sazı-Divan sazı
B) Divan sazı-Tambura
C) Tambura-Tambura curası
D) Meydan sazı-Tambura curası
E) Bağlama-Bağlama curası

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kaliteli bir bağlamanın özelliklerinden değildir?

A) Sesinin tınısı uzun sürer ve sesi pürüzsüzdür.
B) Kolay akort edilir. Aranan sesi çabuk verir.
C) Perdeler arasında ses uyumu vardır.
D) Estetik görünümü güzeldir. Darbe ve neme karşı dayanıklıdır.
E) Teknesi daha derin ve sapına göre daha uzundur.

Soru 8

Aşağıda belirtilen ağaç türlerinden hangisi bağlama teknesi yapımında kullanılmaz?

A) ArdıçB) BambuC) Ceviz
D) DutE) Erik

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bağlamada sap yapımı için yurdumuzda en çok tercih edilen ağaçtır?

A) AkçaağaçB) BambuC) Ardıç
D) IhlamurE) Kavak

Soru 10

Ses tablası olmaya en uygun ağaç türü için bağlama yapım ustaları aşağıdakilerden hangisi üzerinde uzlaşmışlardır?

A) ÇamB) ArdıçC) Kelebek
D) LadinE) Gürgen

Soru 11

Bağlama yapımında burgu ve burguluk için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sapta kullanılan ağaçla aynı sertlikte olmamalı; aksi hâlde yuvasında rahat çalışmaz.
B) Plastik olan türleri gösterişlidir; ama doğal ağaç olanların yerini tutmaz.
C) Sapın eksenine göre burguluk açısı daha geride yapılır.
D) Burgular; abanoz, pelesenk, gül gibi sert ağaçlardan yapılmalıdır.
E) Burgular hafif konik olarak burgu yuvasına girerse sıkışma yapar.

Soru 12

Bağlama üretiminde malzeme hesabı yapılırken masif işler için % kaç fire uygulanır?

A) %30-50B) %10-30C) %30-70
D) %70-50E) %50-100

Soru 13

Bağlamaya …………………… perde yapılırsa, perdeler yerinden kaydırılarak ayarlanamaz.


Soru 14

Eskiden perde yapımında kat-küt de denilen …………………………… ip kullanılmaktaydı.


Soru 15

Bağlamada sargı perde yapılırken, Misina ipi, sap etrafında …………………… defa sarılır.


Soru 16

Perde sargısına gereğinden fazla ……………………… ya da …………………………… atmak sırt formunda gereksiz şişkinlik yapar.


Soru 17

Perde taksimatı yapılırken, 0,9438747 sabit sayısı ……………………… ile çarpılarak ilk perdenin yeri bulunur.


Soru 18

Perde yapımında cura için ……………………… mm, bağlama için …………………… mm ve divan sazı için …………………… mm çapta koyu renkli misina kullanılmalıdır.


Soru 19

Piyasada, müzik aletleri atölyelerinin ihtiyacını karşılamak için bobin (makara) teller, icracıların tel değişim ihtiyacını karşılamak için ise paket (grup) teller üretilmiştir.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Tel takılmasına dip eşik üzerindeki en alttaki delikten ve en ince çaplı numara telden başlanır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 48 soru listeleniyor