SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Mimari Proje Çizimleri Soruları

1.  

Çalışacağımız AutoCAD dosyasının çizim sınırlarını tespit etmek için komut satırına girmemiz gereken komut ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Page Setup B) Limits
C) Plot D) Trim
2.  

Katman (Layer) ayarlamaları yaparken aşağıdaki özelliklerden hangisini belirleyemeyiz?

A) Çizim sınırlarını
B) Çizgi tipi ve kalınlığını
C) Ekranda görünüp görünmeyeceğini
D) Çıktı alınırken çizdirilip çizdirilmeyeceğini
3.  

Oturtma Çatılarla Askılı çatılar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oturtma Çatılar ahşaptan, Askılı Çatılar ise daha çok çelik profillerden yapılır
B) Oturtma Çatılar yüksek katlı binalarda yapılır, Askılı Çatılar ise daha çok tek katlı yapılarda yapılırlar
C) Oturtma Çatıların işçiliği ve malzeme sarfiyatı Askılı Çatılara göre çok daha fazladır
D) Oturtma Çatılar çoğunlukla bir döşeme üzerine inşa edilirken, Askılı Çatıların ise altları genellikle boştur. Mesnetler üzerine otururlar
4.  

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD programı ile yapılan çatı çizimlerinde programın bize sağladığı faydalardan değildir?

A) Ahşap elemanları gerçek ölçülerinde bir defa çizersek bunları aynı zamanda detay olarak ta kullanabiliriz
B) Kesit ve görünüş çizimlerinde kopyala – yapıştır komutları ile işimizi gayet kolaylaştırabiliriz
C) Eski veya yeni sürüm fark etmeksizin herhangi bir AutoCAD programı ile daha önce çizilen bütün çatı çizimlerini değiştirip, yeniden kullanabiliriz
D) Çizimlerimizi gayet hassas bir biçimde çizip ölçülendirebiliriz
5.  

Yağmur oluk ve iniş borularının büyüklük ve adetleri neye göre belirlenir?

A) Çatı kaplama örtüsünün cinsine göre
B) Çatının Askılı veya Oturtma çatı olup olmamasına göre
C) Çatı yüzeyinin büyüklüğüne, eğimine ve bölgenin yağış alma durumuna göre
D) Çatının yapıldığı binanın betonarme, kâgir yığma veya çelik konstrüksiyon olup olmamasına göre
6.  

Beşik çatı ve kırma çatı arasındaki farklılık için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Beşik çatı tanzimi kırma çatılara göre daha kolaydır
B) Eşit büyüklükteki döşeme üzerine yapılan beşik ve kırma çatılarda kaplama malzemesi sarfiyatı kırma çatılarda daha fazladır
C) Çatılarda yapılan makas sistemi çatının beşik veya kırma olma durumuna göre değişmez
D) Beşik çatılardaki kalkan duvarı kalınlığı kırma çatılardakinden daha kalındır
7.  

Aşağıdaki AutoCAD komutlarından hangisi beşik çatı plan ve kesiti çizimlerinde sıklıkla kullanılmaz?

A) Line B) Render
C) Offset D) Extend
8.  

Beşik çatı plan ve kesiti çizimlerinde detay çizimlerinin çıktısını (Plot) aşağıdaki ölçeklerden hangileri ile almamız gerekir?

A) 1/5 – 1/10 B) 1/20 – 1/50
C) 1/75 – 1/100 D) 1/100 – 1/200
9.  

Beşik çatı kesiti çizimlerinde bacalar çizilirken baca yükseklikleri nasıl ayarlanmalıdır?

A) Bölgenin yağış miktarının durumuna göre yüksek veya alçak yapılmalıdır
B) Çevredeki daha önce yapılan binaların baca yükseklikleri dikkate alınarak çizilmelidir
C) Şartnamelerdeki değerler dikkate alınarak genellikle tepe mahyadan 80cm yükseltilerek çizilmelidir
D) Çatı estetiğini bozmayacak şekilde uygun bir yükseklik belirlenerek çizilmelidir
10.  

Beşik çatı planlarında yatay yağmur oluğu çizilirken aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

A) Çatının dört bir kenarına da yatay yağmur oluğu itina ile çizilmelidir
B) İnşaat sahasındaki malzemeler değerlendirilerek oluk genişliği ayarlanmalıdır
C) İmalatta sorun yaşanmaması için kalın çizgilerle dikkat çekecek şekilde çizilmelidir
D) Yatay yağmur olukları şartnamede belirtilen esaslara uygun genişlikte çizilmelidir
11.  

“Saçaklara paralel çizme yöntemi” ile kırma çatı planı tanzim ederken çatı dış kenarlarını hangi komutla çizmemiz daha uygun olur?

A) Line B) Spline
C) Polyline D) Multiline
12.  

Kırma çatı planı çiziminde mertek aralıkları ne kadar olmalıdır?

A) 20 cm
B) 50 cm
C) 100 cm
D) Makasların askılı veya oturtma olması durumuna göre değişir.
13.  

Baca kasnaklaması denilen sistem niçin yapılır?

A) Bacaların sağlamlığını arttırmak için
B) Çatının sağlamlığını arttırmak için
C) Makas aralıklarını ayarlayabilmek için
D) Olası yangın riskini azaltmak için
14.  

Kırma çatı kesitleri çizerken çatı üzerine döşenecek kaplamanın cinsi bilinmiyorsa kaplama çizimi ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sanki normal kiremit döşenecekmiş gibi çizilmelidir
B) Kaplama çizilmeden bırakılmalıdır
C) Yapı sahibi (veya Müteahhit) ile irtibata geçip kaplama cinsi öğrenilmelidir
D) Çevre bina çatı kaplamaları nasıl döşenmiş ise o şekilde çizilmelidir
15.  

Çatı kesiti çizimlerinde kiremit altı kaplama tahtalarını çizerken kalınlıkları ne kadar olmalıdır?

A) 5/10B) 10/12C) 2 cmD) 20 cm
16.  

Çatı ölçülendirmeleri için yeni bir ölçülendirme stili oluşturma işleminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yeni ölçülendirme stiline istediğimiz ismi verebiliriz
B) Yeni ölçülendirme stiline “Dimension Style” komutu ile ulaşabiliriz
C) Yeni ölçülendirme stilinde ölçü çizgisi, yazı yüksekliği sembol işaretleri v.b. gibi özellikleri belirleyebiliriz.
D) Oluşturduğumuz ölçülendirme stili o bilgisayardaki bütün AutoCAD dosyaları için geçerli olur
17.  

Yeni oluşturacağımız ölçülendirme stilinde ölçü ve sınır çizgisi ayarları yaparken aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ölçü ve sınır çizgisi ayarları AutoCAD ile çizilmiş daha önceki ölçülendirme ayarları kopyalanarak kullanılmalıdır
B) Çizeceğimiz çatı büyüklüğü ve mimari ölçülendirme standartları dikkate alınarak ölçü ve sınır çizgisi ayarları yapılmalıdır
C) Çatının yapılacağı bölgenin iklim ve yağış durumu göz önünde bulundurulmalıdır
D) Oluşturacağımız yeni ölçülendirme stilinde özellikle ölçü ve sınır çizgisi ayarları yapmaya gerek yoktur. Program bunu otomatik olarak ayarlamaktadır
18.  

Mimari çatı planlarının çizgisel ölçülendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Çatı planının dış ölçülendirmesi ile çatı tanzimi (cephe hareketleri) ve oturduğu mesnet ölçüleri
B) Çatı planının iç veya dış ölçülendirmesi ile çatı makas aralıkları, mertek aralıkları, âşık aralıkları ile saçak mesafeleri
C) Baca genişlik ve kalınlıkları
D) Kesit cephesinin genişliği ve aks aralıkları
19.  

Çatı görünüş çizimlerinde kotlu ölçülendirme yaparken aşağıdaki elemanlardan hangisi dikkate alınmaz?

A) Dere mahya üst kodu
B) Görünen parapet ve çatı kalkan duvarları üst kotları
C) Çatı saçak ve mahya kotları
D) Baca şapka üst seviye kotları
20.  

Kotlu ölçülendirme yaparken aşağıda yazılı olan maddelerden hangisi doğru değildir?

A) Kot sınır çizgisi kullanılacak ise uygun uzunlukta ve kotu gösterilecek nokta hizasına kadar çizilmelidir
B) Uygun büyüklükte kot sembollerini alt sembollere de uygun olacak şekilde ölçü verilecek noktalara çizilmelidir
C) Kot ölçü rakamları kot sembolü üzerine, uygun yazı yüksekliği seçilerek, düzgün bir şekilde yazılmalıdır
D) Çatı kotlu ölçülendirmesi çatının yapıldığı döşeme üzerinden olan yüksekliğini gösterecek şekilde kotlandırılmalıdır
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...13
13 Sayfada Toplam 257 soru listeleniyor