SORU BANKASI Filtrele

Aseptik Uygulamalar Soruları

Soru 1

  Yandaki işaret neyi ifade eder?

A) Geri dönüşüm yapılabilir amblemi
B) Radyasyon tehlikesi amblemi
C) Uluslararası biyotehlike amblemi
D) Kimyasal atık amblemi
E) Evsel atık amblemi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atıklardan değildir?

A) Enjektörler B) Kan ve kan ürünleri
C) Pansuman malzemeleri D) ilaçlar
E) Organik parçalar
Soru 3

Aşağıdaki tıbbi atıklardan hangisi tıbbi atık kutusuna atılmalıdır?

A) Organik parçalar B) Kan ve kan ürünleri
C) Enjektör iğneleri D) Pansuman malzemeleri
E) Gaita kapları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atık kutusunun özelliklerinden değildir?

A) Geçirgen olmalı
B) Açılamayan, karıştırılamayan özellikte olmalı
C) Üzerinde “Biyotehlike” amblemi olmalı
D) Üzerinde “Dikkat Tıbbi Atık” yazısı olmalı
E) Dayanıklı plastik veya aynı özellikte kartondan yapılmış olmalı
Soru 5

Kesici, delici, batıcı atıklar dışındaki tıbbi atıklar hangi renk plastik torbalarda toplanır?

A) MaviB) KırmızıC) Siyah
D) TuruncuE) Yeşil
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi enfekte atık olarak değerlendirilir?

A) Piller, kırık termometreler
B) Kan basıncı ölçüm cihazları
C) Radyoterapi veya laboratuvar araştırmalarından artan sıvılar
D) Enfekte hastalarla temas eden araç gereçler, dokular
E) Miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi farmösotik atık olarak değerlendirilir?

A) Piller, kırık termometreler
B) Kan basıncı ölçüm cihazları
C) Radyoterapi veya laboratuvar araştırmalarından artan sıvılar
D) Enfekte hastalarla temas eden araç gereçler, dokular
E) Miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçlar
Soru 8

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar:
I. Patolojik tıbbi atıkları ifade eder.
II. infeksiyöz tıbbi atıklar ifade eder.
III.Kesici delici tıbbi atıkları ifade eder.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I-II-III
D) I ve IIE) I ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda sağlık kuruluşlarında oluşan atıkların kompozisyonu ile ilgili olarak tıbbi atıklar içinde en fazla yere sahip olan atık türüdür?

A) Evsel atık yönetim sistemi ile işlenebilen genel tıbbi atıklar
B) Patolojik ve enfekte atık
C) Kesici atık
D) Kimyasal ve farmasötik atık
E) Radyoaktif veya sitotoksik atık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atık üreticilerin yükümlülüklerinden değildir?

A) Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak
B) Geçici atık deposu inşa etmek, konteyner bulundurmak
C) Personeli eğitmek
D) Atıkların yok edilmesi ile ilgili harcamaları karşılamak
E) Mevzuat düzenlemek
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi, kırmızı renkli atık torbalarında toplanması gereken atık türüdür?

A) Ağzı sıkıca kapatılmış enfekte atık
B) Evsel nitelikli atıkların
C) Kesici ve delici özelliği olan atıklar
D) Radyoaktif atıklar
E) Ambalaj atıkları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, geçici tıbbi atık depolama ünitesinin özelliklerinden değildir?

A) iki ayrı bölmeden oluşur (tıbbi atık + evsel atık).
B) En az 5 günlük atık hacmi şeklinde yapılmalıdır.
C) Deponun tabanı ve duvarları; sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır.
D) Yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi, bakteri tutucu hava filtreleri bulunmalıdır.
E) Kapılar dışa açılır veya sürmeli olmalı ve turuncu renge boyanmalıdır.
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisi, geçici tıbbi atık deposu inşa etmek zorunda olan sağlık birimidir?

A) En az 10 yatağa sahip sağlık birimleri
B) 10'dan az yatağa sahip sağlık birimleri
C) En az 20 yatak kapasitesine sahip sağlık birimleri
D) 20'den daha az yatağa sahip sağlık birimleri
E) 50 yatak ve üstüne sahip sağlık birimleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, torbaların teknik özelliklerinden değildir?

A) Yırtılma, patlamaya karşı dayanıklı ve kolay taşınabilir.
B) Orijinal orta dansiteli polietilen hammadden yapılmış ve tabanı çift dikişli çift taban dikişli, körüksüz ve sızdırmaz olarak üretilen
C) Çift kat kalınlığı 100 mikron
D) Maksimum taşıma kapasitesi 10 kg
E) Her iki yüzünde uluslararası ?Biyotehlike amblemi? ve ?DiKKAT TIBBi ATIK? yazısının olmalı.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atıkların düzenli depolanmasında uygulanmaz?

A) Depo gövdesine yüzeysel su girmeyecek şekilde sızdırmaz hâle getirilir.
B) Taban geçirimsizliğine dikkat edilir.
C) Tıbbi atıklar sıkıştırılır.
D) Atıkların üstü önce kireç, sonra da en az 30 cm toprak ile örtülür.
E) Çevre ve Orman Bakanlığından ön lisans ve lisans alınır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atık geçici depolama yerinin ruhsatını vermeye yetkili kurumdur?

A) Sağlık Baklanlığı- Çevre ve Orman Bakanlığı
B) Çevre ve Orman Bakanlığı- Valilik
C) Çevre Orman il Müdürlüğü- Sağlık Müdürlüğü
D) Valilik-Belediye
E) Büyükşehir Belediyesi- il Özel idaresi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, mülki amirlerin tıbbi atıklarla ilgili görevlerinden biri değildir?

A) Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak, aykırılık hâlinde yaptırım uygulamak
B) Oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını yılsonunda rapor hâlinde Bakanlığa göndermek
C) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermek
D) Tıbbi atık bertaraf ücretini belirlemek
E) Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine ön lisans/lisans vermek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin tıbbi atıklarla ilgili görevlerinden biri değildir?

A) Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak
B) Tıbbi atıkları geçici atık deposundan/konteynerinden alarak taşımak
C) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak, işletmek
D) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek
E) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans vermek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atıkların yakılması sistemi özelliklerinden değildir?

A) Düşük maliyetlidir.
B) Çok değişik tıbbi atık işlenebilir.
C) Yüksek ısıda patolojik atıklar yok olur.
D) Atık hacmi çok küçülür (% 7-10'lara kadar inebilir).
E) Yüksek ısıya ulaşmak ve tesisin kurulumunun maliyeti yüksektir
Soru 20

Aşağıda verilen atıklardan hangisi için, mavi çöp torbaları kullanılmaz?

A) Enfekte olmamış serum şişeleri
B) Kâğıt, karton, plastik gibi geri dönüşen çöpler
C) Bahçe atıkları
D) Yemekhane atıkları
E) Talaşla yoğunlaştırılmış sıvı atık
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 137 soru listeleniyor