SORU BANKASI Filtrele

Ceza Hukuku Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kişilere karşı suçlardan birisi değildir?

A) Aile düzenine karşı suçlar
B) Hayata karşı suçlar
C) Hürriyete karşı suçlar
D) Malvarlığına karşı suçlar
E) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı suçlardan birisidir?

A) Hayata karşı suçlar
B) Devlet sırlarına karşı suçlar
C) Hürriyete karşı suçlar
D) Anayasal düzene karşı suçlar
E) Kamu güvenine karşı suçlar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi millete ve devlete karşı suçlardan birisi değildir?

A) Millî savunmaya karşı suçlar
B) Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar
C) Devlet sırlarına karşı suçlar
D) Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar
E) Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar
Soru 4

"Bir memur ile herhangi bir kişi arasında gerçekleştirilen ve memurun yetkilerinin icrası ile ilgili bir iş için diğerinden hakkı olmayan bir karşılık kabul etmesi sonucunu doğuran bir anlaşmadır." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap
Soru 5

"Görevi nedeniyle kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmek." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap
Soru 6

"Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulması için bir kimseye baskı yapan kamu görevlisinin, işlemiş olduğu suçtur." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı suçlardan birisi değildir?

A) Genel tehlike yaratan suçlar
B) Adliyeye karşı suçlar
C) Kamu barışına karşı suçlar
D) Bilişim alanında suçlar
E) Genel ahlaka karşı suçlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi millete ve devlete karşı suçlardan birisidir?

A) Devletin güvenliğine karşı suçlar
B) Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
C) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
D) Ulaşım araçlarına veya sabit platformlara karşı suçlar
E) Genel ahlaka karşı suçlar
Soru 9

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Ceza Kanunu'na göre takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir?

A) Konut dokunulmazlığını ihlal
B) Mala zarar verme
C) Kamu görevlisine hakaret
D) Güveni kötüye kullanma
E) Özel hayatın gizliliğini ihlal
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Ceza Kanunu'na göre takibi şikâyete bağlı suçlardandır?

A) Kullanma hırsızlığı
B) Cinsel taciz
C) iş ve çalışma hürriyetini ihlal
D) Haberleşmenin gizliliğini ihlal
E) Hepsi
Soru 11

Aşağıdaki durumlardan hangisinde bir suçla ilgili olarak dava zaman aşımı kesilir?

A) şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması
B) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi
C) şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi
D) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa mahkûmiyet kararı verilmesi
E) Hepsi
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri davanın düşmesine sebep olamaz?

I. Af
II. Zaman aşımı
III. Ön ödeme

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIIE) I, II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişilere karşı suçlardan birisidir?

A) Anayasal düzene karşı suçlar
B) Çevreye karşı suçlar
C) şerefe karşı suçlar
D) Kamunun sağlığına karşı suçlar
E) Millî savunmaya karşı suçlar
Soru 14

"Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlama." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap
Soru 15

Kanunda öngörülen süreler içerisinde kamu davasının hiç açılmaması durumunda dava açılmaması ve açılmışsa da davanın düşmesini gerektiren sürelere ............................ denir.

Soru 16

şikâyetten vazgeçmenin kabulü için mağdurun uğradığı zararın herhangi bir şekilde .......................... şarttır.

Soru 17

Kanunda yazılı sürelerin geçmesiyle birlikte cezanın infaz edilememesi sonucunu ortaya çıkaran sürelere ............................ adı verilir.

Soru 18

Af, .............. ve ................ olmak üzere iki kısımda incelenebilir.

Soru 19

Af ceza ilişkisini düşüren bir sebep değildir.

Doğru      Yanlış
Soru 20

Sanığın ölümü hâlinde ceza davası ortadan kalkmaz.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 48 soru listeleniyor