SORU BANKASI Filtrele

Ceza Hukuku Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi kişilere karşı suçlardan birisi değildir?

A) Aile düzenine karşı suçlar
B) Hayata karşı suçlar
C) Hürriyete karşı suçlar
D) Malvarlığına karşı suçlar
E) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
2.  

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı suçlardan birisidir?

A) Hayata karşı suçlar
B) Devlet sırlarına karşı suçlar
C) Hürriyete karşı suçlar
D) Anayasal düzene karşı suçlar
E) Kamu güvenine karşı suçlar
3.  

Aşağıdakilerden hangisi millete ve devlete karşı suçlardan birisi değildir?

A) Millî savunmaya karşı suçlar
B) Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar
C) Devlet sırlarına karşı suçlar
D) Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar
E) Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar
4.  

"Bir memur ile herhangi bir kişi arasında gerçekleştirilen ve memurun yetkilerinin icrası ile ilgili bir iş için diğerinden hakkı olmayan bir karşılık kabul etmesi sonucunu doğuran bir anlaşmadır." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet
B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali
D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap
5.  

"Görevi nedeniyle kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmek." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet
B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali
D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap
6.  

"Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulması için bir kimseye baskı yapan kamu görevlisinin, işlemiş olduğu suçtur." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet
B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali
D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap
7.  

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı suçlardan birisi değildir?

A) Genel tehlike yaratan suçlar
B) Adliyeye karşı suçlar
C) Kamu barışına karşı suçlar
D) Bilişim alanında suçlar
E) Genel ahlaka karşı suçlar
8.  

Aşağıdakilerden hangisi millete ve devlete karşı suçlardan birisidir?

A) Devletin güvenliğine karşı suçlar
B) Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
C) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
D) Ulaşım araçlarına veya sabit platformlara karşı suçlar
E) Genel ahlaka karşı suçlar
9.  

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Ceza Kanunu'na göre takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir?

A) Konut dokunulmazlığını ihlal
B) Mala zarar verme
C) Kamu görevlisine hakaret
D) Güveni kötüye kullanma
E) Özel hayatın gizliliğini ihlal
10.  

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Ceza Kanunu'na göre takibi şikâyete bağlı suçlardandır?

A) Kullanma hırsızlığı
B) Cinsel taciz
C) iş ve çalışma hürriyetini ihlal
D) Haberleşmenin gizliliğini ihlal
E) Hepsi
11.  

Aşağıdaki durumlardan hangisinde bir suçla ilgili olarak dava zaman aşımı kesilir?

A) şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması
B) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi
C) şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi
D) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa mahkûmiyet kararı verilmesi
E) Hepsi
12.  

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri davanın düşmesine sebep olamaz?

I. Af
II. Zaman aşımı
III. Ön ödeme

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIIE) I, II ve III
13.  

Aşağıdakilerden hangisi kişilere karşı suçlardan birisidir?

A) Anayasal düzene karşı suçlar
B) Çevreye karşı suçlar
C) şerefe karşı suçlar
D) Kamunun sağlığına karşı suçlar
E) Millî savunmaya karşı suçlar
14.  

"Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlama." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet
B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali
D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap
15.  

Kanunda öngörülen süreler içerisinde kamu davasının hiç açılmaması durumunda dava açılmaması ve açılmışsa da davanın düşmesini gerektiren sürelere ............................ denir.

16.  

şikâyetten vazgeçmenin kabulü için mağdurun uğradığı zararın herhangi bir şekilde .......................... şarttır.

17.  

Kanunda yazılı sürelerin geçmesiyle birlikte cezanın infaz edilememesi sonucunu ortaya çıkaran sürelere ............................ adı verilir.

18.  

Af, .............. ve ................ olmak üzere iki kısımda incelenebilir.

19.  

Af ceza ilişkisini düşüren bir sebep değildir.

Doğru      Yanlış
20.  

Sanığın ölümü hâlinde ceza davası ortadan kalkmaz.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 48 soru listeleniyor