SORU BANKASI Filtrele

Tanıtım Grafiği Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın işlevlerinden değildir?

A) Dış etkenlerden korur.
B) Taşımada kolaylık sağlar.
C) Depolamada kolaylık sağlar.
D) Yerden tasarruf sağlar.

Soru 2

Aşağıdaki ürünlerden hangisine ikincil dış ambalaj gerekli değildir?

A) Birden fazla meyve
B) Birden fazla zeytinyağı şişesi
C) Birden fazla meyve suyu kutusu
D) Birden fazla yumurta kolisi

Soru 3

Rafta yer alan ürünü tüketici ne kadar zamanda satın alma kararı verir?

A) 2-3 sn. B) 3-10 sn.
C) 10-15 sn. D) 15-20 sn.

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir ambalajda bulunması gerekenlerden değildir?

A) Besin değerini yükseltmek
B) Ürünü temiz tutmak
C) Taşımada kolaylık sağlamak
D) Fiziksel darbelere karşı korumak

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tüketici açısından ambalajın işlevlerinden değildir?

A) Çekici bir görünüme sahip olmalı
B) Kullanışlı ve açılır kapanır şekilde olmalı
C) Mamul ile ilgili bilgi vermeli
D) Depolanması kolay olmalı

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama açısından ambalajın işlevlerindendir?

A) Yasal kurallarla kısıtlamalara uygun olması
B) Ayırt edilebilmesinin kolay olması
C) Çekici bir görünümde olması
D) Hafif olması

Soru 7

Ambalaj tasarımı yaparken hedef kitle göz önünde bulundurulmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Ambalajın tirajı tasarım sırasında dikkate alınmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Ürün fiyatı tasarım aşamasında tasarımcı için bilinmesi gereken bilgilerdendir.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Ambalaj sadece koruma amaçlı olarak tasarlanır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Hassas ürünlerin (cam, yumurta, elektronik eşya) zarar görmemesi için ambalajda hiç boşluk bırakılmamalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Pilyaj kalın kartonların kırım yerlerine uygulanan iz bırakma işlemidir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Ambalaj açılımını çizerken pilyaj kesik çizgi ve nokta ile gösterilir.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Kesim yerleri noktalı çizgi ile gösterilir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Perforaj gerilimi azaltmak için kartona uygulanan aralıklı kesimdir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Separatör her ambalajın vazgeçilmez parçasıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı tasarım alanlarından biri değildir?

A) Endüstri tasarımı B) Çevre tasarımı
C) Grafik tasarımı D) Afiş tasarımı

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir tasarım probleminin çözümündeki aşamalardan biri değildir?

A) Problemin tanımı B) Çoğaltma
C) Çözüm Bulma D) Bilgi toplama

Soru 19

Sinema afişi aşağıdaki kategorilerden hangisine uygundur?

A) Sosyal Afişler B) Reklâm Afişleri
C) Kültürel Afişler D) Hiçbiri

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tasarımı oluşturan elemanlardan biri değildir?

A) ÇizgiB) DengeC) RenkD) Ton
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 23 soru listeleniyor